87 58 10 00 Engdalen 2 - 8500 Grenaa

Logo

Afd. 8 - 8500 Grenaa - Bakkehegnet 5 - 79

Navn
Bestyrelsespost
Adresse
Periode
Michael Karlin
Formand
Bakkehegnet 21
28-02-2024 - 27-03-2026
Linda Jensen
Kasserer
Bakkehegnet 17
02-03-2023 - 01-04-2025
Patrick Sparre Sørensen
Medlem
Bakkehegnet 5
28-02-2024 - 27-03-2026
Christina Wichert
Medlem
Bakkehegnet 7
02-03-2023 - 01-04-2025
Carsten Madsen
Næstformand
Bakkehegnet 7
28-02-2024 - 27-03-2026
Carina Lykke Sax
Suppleant 1
Bakkehegnet 23
28-02-2024 - 27-03-2025